با مغز خود همه چیز را کنترل کنید معرفی EEG Smart The Touch

قبل از هر چیز میخواهم با EEG یا همان نوار مغزی آشنا شوید در واقع الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز، آزمایشی است که برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز استفاده می‌شود.

ادامه خواندن با مغز خود همه چیز را کنترل کنید معرفی EEG Smart The Touch