وزارت کشور طرح تقسیمات کشوری در کازرون را پس از اعتراضات گسترده متوقف کرد

به گزارش ایسنا وزارت کشور در ۲۷ اردیبهشت ۹۷ اعلام کرده است که طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در کازرون تا تأمین خواسته‌های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر این سازمان متوقف شده است.

ادامه خواندن وزارت کشور طرح تقسیمات کشوری در کازرون را پس از اعتراضات گسترده متوقف کرد