بی صداترین اتاق دنیا آدمو دیوونه می کنه

ساکت ترین اتاق دنیا تنها ۴۵ دقیقه قابل تحمل است . کیه که درباره ی شلوغی و سرو صدای کوچه و خیابون غر غر نکنه و از این نترسه که یه روزی ممکنه به خاطر زندگی کردن تو شهر دیوونه بشه؟

ادامه خواندن بی صداترین اتاق دنیا آدمو دیوونه می کنه