ربات های نوازنده هم آمدند

این پروژه عظیم با ربات های غول پیکر توسط نایجل استنفورد اجرا شده است . پروژه فوق در سال ۲۰۱۵ شروع شد زمانی که استنفورد سه ربات صنعتی را از یک شرکت آلمانی بصورت اقساطی خریداری کرد .

ادامه خواندن ربات های نوازنده هم آمدند