۴۰ اصطلاح ضروری روزمره انگلیسی

۱٫ ?What’s up
چه خبره؟

?There are lots of rumors about you and Jennifer. What’s up
شایعات زیادی در مورد تو و جنیفر هست. چه خبره؟

۲٫ ?What’s new
تازه چه خبر؟ (چه خبرا)

?Ok, old buddy. What’s new
خوب رفیق قدیمی، چه خبرا؟

۳٫ ?What’s bring you here
چه عجب از این طرفا؟ شما کجا اینجا کجا؟

?Hello. What a surprise? What brings you here
سلام. چه سورپرایزی؟ چه عجب از این طرفا؟

 

۴٫ Long time, no see
خیلی وقته همدیگر را ندیده ایم. (پارسال دوست امسال آشنا)Hi, Joe. Long time, no see. I haven’t seen you in ages
سلام، جو. پارسال دوست، امسال آشنا. خیلی وقته ندیدمت

۵٫ Take a nap
چرت زدن

I usually take a nap after lunch
معمولا بعد از ناهار یه چرتی می زنم.

۶٫ No sweat) No problem)
مشکلی نیست. نگران نباش

Of course you can use my car. No sweat
البته که می تونی از ماشین من استفاده کنی. مشکلی نیست.

۷٫ Knock on wood
بزن به تخته، بزنم به تخته

!You haven’t changed a bit after so many years, knock on wood
بعد از این همه سال اصلا عوض نشدی، بزنم به تخته!

۸٫ Suit yourself
راحت باش، هر طور که راحتی

If you don’t want to come with me, it’s ok. Suit yourself
اگر نمی خواهی با من بیایی، اشکالی نداره. راحت باش.

۹٫ !Nice job! / Good work
کارت خوب بود، خسته نباشی، دستت درد نکنه

!I really enjoyed your class. Nice job
واقعا از کلاستان لذت بردم. خسته نباشید.

۱۰٫ !Never mind
بیخیال، ولش کن

A: I’m sorry you failed you exam
B: Never mind
متأسفم در امتحان رد شدی
بیخیال!

۱۱٫ !Dig in
بزن تو رگ، بزن به بدن

!Ok. Dinner’s ready. Dig in
خوب شام حاضره، بزن تو رگ.

۱۲٫ It sucks
بیخوده، به درد نمیخوره

I can’t eat this sandwich. It sucks
نمی تونم این ساندویچ را بخورم. بیخوده

۱۳٫ !Don’t give me that
این حرفا سرم نمیشه، واسه من دروغ سرهم نکن

Don’t give me that! I wasn’t born yesterday
واسه من دروغ سرهم نکن. من بچه نیستم.

۱۴٫ He doesn’t give a damn about it
عین خیالش نیست.

?He’s failed the exam again but he doesn’t give a damn about it
امتحان را دوباره رد شده ولی عین خیالش نیست.

۱۵٫ Step on it
بجنب، یالا، گاز بده، زودتر

I want you to send all these emails, and step on it
میخوام همه این ایمیلها را بفرستی، بجنب!

۱۶٫ Or else
والا، وگرنه

Go away or else I’ll call the cops
برو پی کارت والا پلیس را خبر می کنم.

۱۷٫ !Take it easy
سخت نگیر!

Take it easy, pal. It’s no big deal
سخت نگیر رفیق. چیز مهمی نیست.

۱۸٫ No big deal
مسئله مهمی نیست، خیالی نیست، مشکلی نیست

A: I’m sorry. I bumped into your car
B: It’s just a scratch. No big deal
ببخشید. زدم به ماشینت
فقط یک خراشه. چیز مهمی نیست.

۱۹٫ So much the better
چه بهتر

A: John said he can’t come with us
B: So much the better
جان گفت نمی تواند با ما بیاید.
چه بهتر

۲۰٫ over my dead body
مگر از روی جنازه (نعش) من رد شوی

A: we’ve all decided to sell this house to a developer
B: Over my dead body.
ما همگی تصمیم گرفته ایم این خانه را به یک بساز بفروش، بفروشیم
مگر از روی نعش من رد شوید.

۲۱٫ !Knock it off! / Cut it out
بسه دیگه، حرف نزن دیگه، دهنتو ببند.

Knock it off! I can’t take it anymore
بسه دیگه. بیش از این تحملش را ندارم.

۲۲٫ just in case / to be on the safe side
محض احتیاط

Take an umbrella with you, just in case
با خودت یک چتر بردار، محض احتیاط.

۲۳٫ Out of the question
غیر ممکنه

The bill is on me. I won’t let you pay. It’s out of the question
صورتحساب پای منه. نمی ذارم تو پول بدی. غیر ممکنه

۲۴٫ Act your age
مطابق سنت رفتار کن

You’re not a kid anymore. Act your age
تو دیگه بچه نیستی، مطابق سنت رفتار کن

۲۵٫ !Mind your own business
سرت به کار خودت باشه!

Hey, busybody, mind your own business
آهای فضول، سرت به کار خودت باشه.

۲۶٫ ?Why don’t you go about your business
چرا نمیری پی کارت؟

?We don’t need you here. Why don’t you go about your business
اینجا به تو احتیاجی نداریم. چرا نمیری پی کارت؟

۲۷٫ A pack of lies
یه مشت دروغ

Cut it out! I don’t believe you. You’re giving me a pack of lies
بسه دیگه! حرفاتو باور نمی کنم. داری یه مشت دروغ تحویل من میدی.

۲۸٫ Hit the sack / hay
خوابیدن

I can’t stay up anymore. I’m gonna hit the sack
دیگه نمی تونم بیدار بمونم. میخوام برم بخوابم.

۲۹٫ It’s a deal
قبوله، باشه، موافقم.

?A: Ok. You go your way and I’ll go mine. Deal
باشه، تو راه خودته برو منم راه خودمو میرم. قبوله؟

۳۰٫ !Get off my back
دست از سرم بردار، راحتم بزار، اینقدر گیر نده

!Stop picking on me. Get off my back
اینقدر به من گیر نده، دست از سرم بردار!

۳۱٫ Believe it or not
باور کنی یا نه، باور بشه یا نشه

Believe it or not, you’re the only guy I trust
باور بشه یا نه، تو تنها آدمی هستی که بهش اعتماد دارم.

۳۲٫ Kick the bucket
غزل خداحافظی را خواندن، مردن

I wanna see the world before I kick the bucket
دلم می خواد قبل از آنکه غزل خداحافظی را بخونم دنیا را ببینم.

۳۳٫ Have a sweet tooth
شیرینی خور بودن، به شیرینی علاقه داشتن

I have a sweet tooth. I can’t help eating candy
من شیرینی خورم. نمی توانم جلوی شیرینی خوردنم را بگیرم.

۳۴٫ Dressed to kill
خیلی شیک کردن، (لباس هایت منو کشته)

?You’re dressed to kill. Where are you going
خیلی شیک کردی. کجا می خوای بری؟

۳۵٫ Hate sb’s guts
چشم دیدن کسی را نداشتن، خیلی متنفر بودن

I know why she didn’t invite me. She hates my guts
می دانم چرا مرا دعوت نکرد. چشم دیدنم را نداره

۳۶٫ Pet hate
چیزی که از آن متنفریم

My pet hate is having to stand in line
چیزی که ازش متنفرم اینه که مجبور بشم تو صف بایستم.

۳۷٫ Kick sb out
اخراج کردن، با لگد بیرون انداختن

If I’m late for work one more time, my boss will kick me out
اگر یه دفعه دیگه دیر سر کارم برم، رئیسم با لگد بیرونم می کنه.

۳۸٫ !Get a move on
بجنب، تکون بخور

!We can’t wait all day for you. Get a move on
نمی تونیم کل روز را منتظر باشیم. تکون بخور.

۳۹٫ !Get busy
شروع به کار کردن

Let’s get busy and paint the apartment
بیا شروع کنیم به کار و آپارتمان را رنگ کنیم.

۴۰٫ !Easy does it
یواش، احتیاط کن

!Be careful with that glass vase. Easy does it
مواظب آن گلدان بلور باش. احتیاط کن!

منبع :irlanguage

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *